Produktserie: Filtstövlar

Huopalandias produkter är noggrant gjorda, vissa helt och hållet handgjorda, vissa fabrikstillverkade. Gemensamt för dem alla är materialens naturlighet och arbetssätt. Vi värdesätter också individualiteten hos våra skor. Vår kund kan fråga oss efter exakt den typ av filtskor de vill ha. Vi respekterar alltid kundens önskemål!